Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Symbol "e"

hv
Mezinárodní symbol "e" je dobrovolný údaj, který lze při označování potravin uvést vedle údaje o množství (hmotnosti či objemu) tehdy, je-li dodržena vyhláškou 328/2000 stanovená odchylka od množství potraviny uvedeného na obalu. V případě uvedení symbolu „e“ musí být dodržena stanovená velikost písma, kterým se označuje jmenovité množství, a to rozdílně pro obaly různé velikosti (výška písma 6 až 2 mm). Symbol „e“ je umístěn ve stejné úrovni jako údaj o množství.
Symbol vyjadřuje, že průměrný obsah potraviny v balení není menší než je množství uvedené na obalu, a přitom žádný výrobek nesmí mít zápornou odchylku větší než je dvojnásobek vyhláškou stanovené odchylky.
Ve vyhlášce je přípustná odchylka (9 až 1,5 %) stanovena odstupňovaně pro různé velikosti balení (od 5 do 10 000 g nebo ml).
(hv, sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111