Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Datum minimální trvanlivosti

Datum minimální trvanlivosti (DMT) je datum, které se povinně uvádí na všech potravinách, kromě potravin rychle zkazitelných, u nichž se používá datum použitelnosti (viz: Označování potravin). Vymezuje minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti při dodržování skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Uvádí se na výrobku za slovy „minimální trvanlivost do…“. Toto datum se nemusí uvádět na některých ve vyhlášce vyjmenovaných potravinářských výrobcích např. lihovinách, vínech, čerstvém ovoci, zelenině a bramborách, čerstvém pečivu. V některých případech stačí uvést rok (nikoli den a měsíc).

Po uplynutí doby minimální trvanlivosti mohou být výrobky prodávány i nadále, ale musí být nabízeny odděleně, a tato skutečnost musí být zřetelně uvedena. Za kvalitu pak ručí prodejce. (sk)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Kontroly SVS se soustřeďují na nezávadnost a správné značení vajec (28.3.2018)
Nedostatky při prodeji uzených ryb ve stánku v Přerově (20.3.2017)
Manipulace s datem použitelnosti potravin v příbramské prodejně (5.11.2014)
SZPI zjistila odstranění údajů o trvanlivosti potravin v prodejně HTH Servis (18.9.2014)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111