Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Mutageny

Mutagen je chemická látka nebo biologický či fyzikální faktor (např. UV- nebo ionizační záření) způsobující genetické změny v živých buňkách. Mutageny vznikají z určitých látek enzymovou (metabolickou) činností organismu. Podstatou mutace je změna ve stavbě molekuly DNA způsobená fyzikálními nebo chemickými činiteli (mutageny). Důsledkem mutací mohou být vrozené vady, rakovina aj. (sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111