Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Nesnášenlivost potravin

U určité části populace (asi 0,3 – 7 %) se po požití některé potraviny (resp. její složky) projeví neobvyklá fyziologická reakce, do níž však na rozdíl od alergie není zapojen imunitní systém. Příčinou je většinou vrozená metabolická porucha spočívající v nedostatečné aktivitě některých enzymů. Patří sem: laktózová intolerance (nedostatečná aktivita enzymu laktázy – beta-galaktozidázy, který štěpí mléčný cukr) – především po konzumaci mléka, fenylketonurie (nedostatečná aktivita enzymu fenylaminooxidázy štěpícího aminokyselinu fenylalanin) – po konzumaci potravin obsahujících vyšší množství fenylalaninu (vyskytuje se v dětství) a favismus (přecitlivělost na boby a některé u nás neznámé luštěniny).

Dosud není znám mechanismus vzniku averze k potravinám označovaný jako „syndrom čínské restaurace“ nebo mechanismus vzniku migrén vyskytujících se po požití některých potravin.

Základním řešením je vyhýbat se nesnášeným potravinám. V některých případech je účinný přídavek příslušných enzymů. Výrobci potravin na problém reagují např. vývojem výrobků obsahujících příslušné enzymy. (sk)

 

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111