Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Olovo

Olovo (Pb) je prvek patřící mezi těžké kovy, který se dostává do prostředí především z průmyslových zplodin. Přes jeho vysoký obsah v půdě se prostřednictvím kořenů dostává do rostlin jen v poměrně malé míře. Avšak prach obsahující olovo se usazuje na povrchu rostlin, takže obzvlášť postižené bývá ovoce a nadzemní části zeleniny s velkým, voskovým, chlupatým nebo drsným povrchem. Z živočišných potravin jsou větší množství olova obsažena jen v játrech a ledvinách, což je důsledek kontaminovaných krmiv.
Olovo může být obsaženo také v pitné vodě, pokud se vyluhuje z olověných trubek nebo armatur. Dalším možným zdrojem těžkých kovů jsou keramické nádoby a nádobí s olovnatými glazurami (především ze středomořských zemí) a konzervové plechovky s pájkou použitou ke svařování.
Toxicita
Akutní otravy tímto toxickým prvkem projevující se bolestmi břicha, zácpou a chudokrevností, jsou nanejvýš vzácné. V důsledku dlouhodobého příjmu se však olovo (a ostatní těžké kovy) kumuluje v játrech a ledvinách a poškozuje je. Olovo snižuje množství hemoglobinu v erytrocytech  (anémie) a poškozuje periferní i centrální nervový systém (poruchy hybnosti, poškození mozku). Choulostivější skupinou jsou děti (zpomalení vývoje, snížení schopnosti učení a inteligence, snížení imunity), u nichž je relativně vyšší resorpce olova než u dospělých.
Opatření
Obsah olova v imisích a v potravinách postupně klesá v souvislosti s výrazným snižováním znečistění prostředí (bezolovnatý benzín).
Přípustné mezní hodnoty obsahu olova v některých potravinách jsou stanoveny nařízením 1881/2006/ES a vyhláškou 305/2004.
Platné limity nejsou v ČR překračovány ani v případě vepřových či hovězích jater (max. 0,50 mg/kg).
Doporučení:
Olovo lze odstranit důkladným mytím a praním ovoce a zeleniny, což je zvlášť důležité v případě kadeřavých, chlupatých nebo drsných povrchů (kapusta, salát, jahody, angrešt) a v případě drobných plodů (rybíz). V případě potřeby ovoce a zeleninu oloupejte, vnější listy hlávek odstraňte. Netrhejte a nesbírejte divoce rostoucí plody u silně frekventovaných silnic.
Keramické nádoby používejte jen v případě, že jsou výslovně označeny, že je lze použít na potraviny. (sk)
 

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Kde přijít ke zvěřině? (12.11.2014)
Stanovení nebezpečného výrobku - Likérky s motivem hrušky (20.5.2014)
Hodnocení vlivu olova na zdraví (14.5.2013)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111