Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Cysticerkóza

Cysticerkóza je onemocnění vyvolané tasemnicí dlouhočlennou nebo tasemnicí vepřovou. Tento parazit se obvykle usídlí v tenkém střevě člověka, kde se jeho přítomnost projevuje bolestí břicha, slabostí, úbytkem hmotnosti a nechutenstvím. Ve výjimečných případech  po požití larválního stádia tasemnice (uhru) larvy pronikají z trávicího systému do svalů, plic, srdce, podkoží, očí a do mozku. Přítomnost larev na různých místech organismu vyvolá bolesti svalů, celkovou slabost, horečku, křeče, poruchy zraku a psychické poruchy. Může vést k rozvoji meningitidy a encefalitidy. Ložiska v mozku jsou zdrojem epilepsie.

Cysticerkóza je vážné onemocnění. V případě postižení mozku končí až v polovině případů úmrtím nemocného. Naštěstí se jedná o velmi vzácnou chorobu.

Místem výskytu hovězích uhrů (Cysticercus bovis) jsou žvýkací svaly, srdce, jazyk, bránice a mezižeberní svaly skotu. Zřídkavější jsou nálezy v ostatních svalových partiích a ve vnitřních orgánech. Místem výskytu uhru prasečího je svalovina jazyka, srdce, svalové části bránice, svaly mezižeberní, břišní, bederní, šíjové a plecko.

Prevencí proti cysticerkóze je důkladná tepelná úprava masa. Hovězí i vepřové uhry se zahřátím na 60 °C zničí asi za 10 minut. Vařením, pečením smažením se ničí i vepřové uhry. K bezpečnému zničení hovězích i vepřových uhrů naložením do láku běžně používané koncentrace je zapotřebí asi 14 dnů. Zmrazením při teplotě -10 °C se hovězí uhry spolehlivě devitalizují po 6 dnech, při teplotě -18 °C je délku zmrazení možno zkrátit na 72 hodin. Vepřové uhry jsou k nízkým teplotám odolnější. K jejich devitalizaci při teplotě -10 °C dojde až po 10 dnech. (old)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu teniózy (3.7.2013)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111