Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Růstový hormon

Růstový hormon se používá v USA a Kanadě k urychlení růstu a zvyšování hmotnostních přírůstků  zejména u masných plemen hovězího skotu. V Evropě je používání těchto hormonů zakázáno. V roce 1985 EU zakázala dovoz takto vyprodukovaného hovězího masa s odůvodněním, že není jasné, zda dlouhodobá konzumace takovéhoto masa nemůže mít negativní důsledky pro lidské zdraví. V současnosti se snaží Světová obchodní organizace na popud USA a Kanady otevřít diskuzi o oprávněnosti tohoto zákazu.

(old)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111