Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Střevní chřipka

Střevní chřipka je vyvolána řadou virů, které se mohou přenášet kapénkovou nákazou, nejčastěji však orální cestou kontaminovanými potravinami a vodou. Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a křečovitými bolestmi břicha, někdy se k přidá i horečka a bolesti hlavy.

Viry střevní chřipky se často nacházejí ve vodách znečištěných domovním odpadem, proto jimi bývají nakaženy mořské ryby a korýši z kontaminovaných pobřežních vod. Jiné druhy potravin, ovoce, zelenina, vejce, pekařské výrobky jsou kontaminovány sekundárně, tzn. nemocnými, kteří s potravinami manipulují.

Uvádí se, že střevní chřipka je hned po rýmě druhou nejčastěji se vyskytující chorobou. První příznaky onemocnění se objeví po 24-48 hodinách po pozření infikovaných pokrmů a odezní po 24-60 hodinách. Průběh onemocnění je převážně mírný. Jen zřídkakdy dojde k hospitalizaci z důvodů dehydratace organismu.Velikost infekční dávky je nízká, pravděpodobně 1-10 virových partikulí. Postiženi bývají většinou všichni členové domácnosti.

Virus je citlivý vůči vyšším teplotám, teploty nad 60 oC jej usmrcují.

Prevencí proti onemocnění střevní chřipkou je dodržování osobní hygieny, zejména mytí rukou a důkladné tepelné zpracování potravin. Nemocný by neměl manipulovat s potravinami ani připravovat pokrmy pro jiné lidi.

(old)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111