Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Fortifikace potravin

Fortifikované potraviny jsou potraviny obohacené o některou výživovou složku, kterou ztratily v důsledku technologického procesu, např. některé vitaminy z cereálií se mletím zrna ztrácejí, nebo které je v rámci určité populace nedostatek, např. populace v ČR získává z běžných potravin nedostatečné množství jodu, a proto se sůl joduje. Dříve se jodovala pouze sůl pro malospotřebitele, avšak to nestačilo pokrýt potřebné množství jodu (zvláště, pokud se radí omezovat přísun soli z důvodu negativního vlivu na srdce), a proto bylo v 90. letech zavedeno jodování soli i pro výrobce potravin (např. mléčných a masných výrobků).

Problematika fortifikace potravin s sebou přináší riziko předávkování určitým faktorem, např. v USA je povoleno fortifikovat cereální výrobky (např. mouku) kyselinou listovou (vitaminem), avšak zkušenosti s touto fortifikací jsou i negativní a další přidávání kyseliny listové se zvažuje.  

Fortifikované potraviny se liší od doplňků stravy. V doplňcích stravy se přidává určitý výživový faktor za účelem získání potravin pro zvláštní dietetické účely. U fortifikovaných potravin se neomezuje množství potraviny, které se může denně zkonzumovat, potravina se vzhledově neliší od stejné potraviny, která nebyla fortifikována. Doplňky stravy, které jsou nejčastěji ve formě tablet, kapslí nebo prášku, popř. sirupu jsou koncentrovaným zdrojem určitého výživového faktoru,  a proto je třeba množství doplňku stravy, které lze denně zkonzumovat, přesně dodržovat podle pokynu výrobce. Nedodržení může vést ke zdravotnímu riziku z předávkování (jsou známy případy předávkování selenem, vitaminem A, beta-karotenem aj.). (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111