Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Genetické inženýrství

Technika používaná vědci k modifikaci DNA (deoxyribonukleové kyseliny) neboli genetického materiálu bakterií, rostlin nebo živočichů s cílem dosáhnout požadovaných znaků.

Některé výhody aplikace této techniky v praxi:
* zvýšení výtěžnosti potravinářské suroviny (např. ovoce a zeleniny, mléka od krav),
* zlepšení chuti, nutričního složení, textury, velikosti, barvy produktu, např. biotechnologie umožňuje, aby se rajčata déle ponechávala na rostlině, což napomáhá vývoji aroma a barvy rajčat,
* umožňuje, aby rostliny z půdy absorbovaly více nutričních faktorů, což snižuje nároky na hnojení,
* zvyšuje se odolnost rostlin k hmyzu a nemocem.
  (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111