Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Průjmovitá otrava z korýšů

(angl.: Diarrhetic shellfish poisoning, DSP)

 

Jde o vážné gastrointestinální onemocnění způsobené konzumací potravin mořského původu, ve kterých se akumulovaly toxiny způsobující DSP z toxických řas. Mezi hlavní toxiny způsobující DSP patří:

* okadaová kyselina (OA),

* dinophysistoxiny (DTXs),

* yessotoxiny (YTXs),

* pectenotoxiny (PTXs),

* azaspiracidy (AZAs).

 

K otravě dochází, pokud se v potravinách mořského původu akumuluje dostatečné množství zmíněných biotoxinů.

Problematiku maximálních koncentrací a metod analýzy  určitých mořských biotoxinů ve vybraných produktech moře řeší v EU rozhodnutí Komise 2002/225/ES z 15. března 2002.

(kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111