Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Biopotraviny

S rozvojem ekologického zemědělství se název „biopotraviny“ začal používat pro „potraviny vyrobené z ekologicky vypěstovaných produktů“ (eko), a začalo se upouštět od původního obecně používaného významu slova „biopotravina“, tzn. od významu „potraviny vyrobené pomocí biotechnologií“, mezi které patří i genetické modifikace.
Z hlediska potravinové legislativy se tedy za biopotraviny neboli ekopotraviny považují potraviny z ekologicky vyprodukovaných surovin (nikoli s využitím genetických manipulací). Platí pro ně všechny předpisy jako pro běžné potraviny, ale pokud je použito označení „ekologické“, „eko“, „bio“ nebo příslušný grafický znak (viz Značka BIO) nebo jakýkoli údaj poukazující na ekologický, organický, přírodní nebo biologický způsob výroby, musí být splněny další legislativní požadavky a musí být získáno příslušné osvědčení.
Předpisy stanovují podrobná pravidla pro ekologickou zemědělskou (rostlinnou i živočišnou) produkci a pravidla pro její zpracování. (sk)

Odkaz:
Biopotraviny (http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/biopotraviny-(bio).aspx)
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktualni-temata/biopotraviny/

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Bio je v kurzu. Obrat trhu s biopotravinami totiž v České republice každým rokem stoupá (3.9.2018)
Český trh s biopotravinami v roce 2012 vzrostl (29.4.2014)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111