Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Zmrazování chleba v domácnostech

Zmrazování chleba a pečiva přichází v úvahu zejména letních měsících, kdy má chléb tendenci rychleji stárnout a zhoršovat svoji jakost. Pro zmrazování je vhodné použít chléb s pokojovou teplotou. Chléb musí být pečlivě zabalen, aby se uchovala jeho kvalita, resp. čerstvost, jakou vykazoval před zmrazením. Nejprve je třeba chléb zabalit do hliníkové folie a vložit do plastového sáčku určeného pro zmrazování a zabalit co možná nejpevněji, aby se vytěsnil veškerý vzduch. Namísto hliníkové folie je možno použít dvojitý plastový obal, nebo vložit zabalený chléb do vodotěsné krabice. V krajním případě je možno opětovně použít důkladně vyčištěné plastové krabice určené pro zmrazené potraviny. Nikdy by se neměly používat papírové obaly od mléka, přírodních sýrů a podobných výrobků. Chléb je třeba zmrazit pokud možno co nejrychleji, aby se vytvořily jemné krystalky ledu, které nepoškodí texturu střídy při rozmrazování. Aby se zachovala požadovaná jakost chleba je třeba udržovat v mrazničce teplotu –18 °C event. nižší. Chléb kypřený droždím a běžné pečivo si uchovají svoji jakost v mrazničce až po dobu šesti měsíců. Lépe je ale chléb zkonzumovat do tří měsíců.  (kop)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111