Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Česká kvalita

V ČR existuje od r. 2002 vládou přijatý program „Česká kvalita – program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb“, který je součástí Národní politiky podpory jakosti a zahrnuje nejrůznější výrobky a služby včetně potravinářských. Mezi prvními sem byla zařazena značka Czech made, která je propůjčována na dva roky a kvalita je pravidelně kontrolována. Značka je spravována Sdružením pro oceňování kvality (SOK).
Systém ověřování kvality je podrobně rozpracován v Regulativu.
Postup ověřování jakosti je v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17020, kritéria, která stanovují odborníci v daném oboru jsou v souladu s platnými předpisy.
Seznam platných značek
(sk, 7/2013)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111