Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Zvýšený obsah živin

Výživově příznivé zvýšení

U některých potravin jsou pro zvýšení výživové hodnoty přidávány určité látky/živiny nebo je výrobní technologií dosaženo vyššího obsahu těchto látek ve výrobku (fortifikace). Tato skutečnost se na výrobcích vyznačuje obvykle v názvu výrobku jako „se zvýšený obsahem …“ a uvedením %ního obsahu dané látky. Výživově výhodný je např. vysoký obsah vlákniny, vitaminů, minerálních látek, aminokyselin, nenasycených mastných kyselin.
Pro přídavek některých vitaminů a minerálních látek jsou stanoveny mezní hodnoty.
Pro sjednocení používání termínů se „sníženým“ nebo „zvýšeným“ obsahem živiny bylo zpracováno nařízení ES 1924/2006 obsahující definice výživových tvrzení, které platí jednotně pro všechny potraviny.
Na vysoký obsah živiny se nesmí označováním poukazovat v případě, že se jedná o obsah obvyklý (i když je vysoký) pro příslušný druh potraviny.
Nežádoucí vysoký obsah tuku, cukru, kofeinu, soli
Vysoký obsah těchto látek obvykle není výživově příznivý a bývá způsoben buď přirozeným obsahem v surovině nebo záměrným přídavkem s cílem dosažení příznivých senzorických vlastností potraviny. Vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby spotřebitel byl o obsahu těchto látek v potravině informován, předepisují vyhlášky u některých potravin výši těchto látek (např. přípustné množství soli) nebo požadují, aby bylo přítomné nebo přidané množství na obalu uvedeno.
Pokud jde o vysoký obsah cukru musí být např. u kompotů s obsahem cukru v nálevu nad 22 % uveden údaj „s vysokým obsahem cukru“. U nealkoholických nápojů a šťáv je regulováno přislazování a na obalu musí být uveden jeho energetický obsah.
Na nealkoholických nápojích (nikoli v kávě a čaji) musí být označen v
vysoký obsah kofeinu (nad 150 mg/l).
Vysoký obsah soli musí být uváděn např. u koncentrátů mléčného tuku a pomazánkového másla.
Na balených masných výrobcích a na mletém mase musí být označen obsah tuku
V rámci EU jsou diskutovány způsoby označování, které by spotřebitele důkladněji varovaly před nadměrnou konzumací některých látek. Někteří výrobci nebo obchodní řetězce již za tím účelem zavádějí na svých výrobcích speciální názorné formy označování.
Pokud je např. vysoký obsah tuku u některých výrobků (např. u mléčných) považován za určitý znak kvality, jsou vyhláškami stanoveny limity, při jejichž splnění lze použít výrazy jako „vysokotučný“ či „plnotučný“ (např. plnotučné mléko – nejméně 3,5 % tuku,  vysokotučný sýr - nejméně 60 % t. v s., smetana - více než 10 % tuku,  šlehačka - více než 30 % tuku, jogurt bílý smetanový - více než 10 % tuku). (sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111