Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Značky kvality a původu

Na podporu prodeje některého zboží jsou určitými oprávněnými institucemi vydávány značky, které jednoduše grafickou formou informují spotřebitele o tom, že výrobek splňuje určité vlastnosti. 
Česká republika
V ČR existuje od r. 2002 vládou přijatý program „Česká kvalita – program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb“, který je součástí Národní politiky podpory jakosti a zahrnuje nejrůznější výrobky a služby včetně potravinářských.
Na podporu tuzemských potravin byla v r. 2003 Ministerstvem zemědělství ČR zřízena značka KlasA, kterou od r. 2004 spravuje marketingový útvar Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Výrobci z území Krkonoš, Beskyd nebo Šumavy, tzn. z oblastí spadajících svou významnou částí do soustavy Natura 2000 (označení pro celoevropskou síť významných chráněných území s výskytem nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť), se mohou od října 2005 ucházet o speciální označení garantující původ v daném územím (především pro potraviny a zemědělské produkty, řemeslné výrobky, přírodní produkty). Cílem je zviditelnit region a zvýšit jeho turistickou atraktivnost. Značku mohou získat výrobky, které jsou kvalitní, šetrné vůči životnímu prostředí, jsou vyrobeny v regionu nebo prokáží přímou vazbu s regionem (tradice, původ surovin, motiv).
(sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111