Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Acesulfam K

Acesulfam draselný (Acesulfam K nebo AceK) je neenergetické náhradní sladilo, které se prodává pod obchodními značkami Sunett a SweetOne. V EU je této přídatné látce (aditivu) přiřazen kód E950.
Uvedené sladidlo bylo objeveno náhodně v roce 1967 ve firmě Hoechst AG (nyní Nutrinova). Chemicky jde o draselnou sůl 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu.
Acesulfam K je 180–200krát sladší než sacharóza a ve srovnání s ostatními náhradními sladidly je sladivost acesulfamu K:
– stejná jako aspartamu,
– poloviční než sacharinu,
– čtvrtinová než sukralózy.
Stejně jako sacharin má i acesulfam K mírně nahořklou pachuť, zvláště ve vysokých koncentracích. Hořkou pachuť acesulfamu lze maskovat, např. použitím ferulátu sodného (patent firmy Kraft Foods) nebo vytvářením směsí s jinými náhradními sladidly, např. aspartamem. Uvádí se, že směsi sladidel dodávají sladkou chuť, která se více podobá sacharóze a kromě toho se u nich projevuje synergický účinek, kdy směs sladidel je sladší než je sladicí účinek jeho jednotlivých složek.
Na rozdíl od aspartamu je acesulfam K stabilní při ohřevu, dokonce za mírně kyselých nebo zásaditých podmínek. To umožňuje jeho použití do pekařských výrobků nebo do výrobků, kde se požaduje dlouhá údržnost. V sycených nápojích se téměř vždy používá ve spojení s jinými sladidly, např. aspartamem nebo sukralózou.
Acesulfam K byl schválen pro použití do potravin a nápojů v EU v roce 1983, v USA v roce 1988, v Kanadě v roce 1994. Akceptovatelný denní příjem (ADI) acesulfamu K byl stanoven na 0–15 mg/kg tělesné hmotnosti.
 
Studie, které byly provedeny na prokázání bezpečnosti (nezávadnosti) acesulfamu K byly zpochybněny řadou jedinců a organizací, především CSPI (Center for Science in the Public Interest) - neziskovou spotřebitelskou organizací v USA. Uvedené subjekty kritizují výzkumné protokoly, dávky i časový interval, po který se účinek acesulfamu sledoval. Kritizují zejména, že nebyly provedeny dlouhodobé humánní studie a že studie, které ukazují, že se acesulfam K rychle absorbuje a pak v nezměněné formě vylučuje (tj. v lidském těle se nemetabolizuje) se vydávají za studie dlouhodobého účinku.
Vzhledem k těmto postojům provedl Vědecký výbor pro potraviny (SCF) v EU nové posouzení bezpečnosti acesulfamu K, přičemž došel k závěru, že acesulfam K není škodlivý, protože žádné reprodukovatelné mutagenní účinky nebyly za dobu jeho používání zjištěny. Podle závěrů SCF není žádný důvod požadovat provedení dalších studií zaměřených na chronickou toxicitu, karcinogenitu nebo mutagenitu acesulfamu K.
Vyjádření SCF k bezpečnosti acesulfamu K (z 13. března 2000).
V současné době je oficiální stanovisko vědecké společnosti, že konzumace acesulfamu K je bezpečná.
 
Je známo, že zvýšené hladiny insulinu způsobují zvýšenou touhu po jídle. To se následně může nepřímo projevit ve zvýšení hmotnosti. V pokusech na zvířatech (krysách) se zjistilo, že sacharin sodný, cyklamát sodný, steviosid a acesulfam K zvyšovaly uvolňování insulinu, ačkoliv nejde o sacharidy. Naproti tomu aspartam uvolňování insulinu neovlivňoval. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111