Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Anafylaxe

Vzácný, avšak potenciálně smrtelný stav, při kterém řada různých částí těla vykazuje současně alergickou reakci na potravinu (vyrážka, otok hrdla a obtížné dýchání). Jde o velmi vážnou reakci na alergen. Pokud k anafylaxi dojde, je zapotřebí okamžitá lékařská pomoc. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111