Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Kvasnicové pivo

Kvasnicové pivo je definováno v legislativě jako pivo filtrované a pasterizované s přídavkem úplně nových kvasnic. Velmi často se však do termínu „kvasnicová piva“ poněkud nepřesně zahrnují také piva nefiltrovaná a kroužkovaná. Nefiltrované pivo je pak takové pivo, které se po stočení z ležáckého tanku nijak dál neupravuje a jde přímo ke spotřebiteli. Kroužkované pivo je filtrované pivo, do kterého se po stočení z ležáckých tanků přidávají tzv. kroužky, což je menší množství čerstvě rozkvašené mladiny. Kroužkování je totiž název jedné fáze hlavního kvašení na spilce. Každý druh piva má pak svoje výhody a nevýhody a to jak pro spotřebitele, tak pro pivovary. V každém případě jsou ale všechny tři výše definované druhy piva chuťově mnohem zajímavější než běžněji dostupná pasterizovaná (a filtrovaná) piva. Pasterizací se rozumí proces, kdy se pivo zahřeje na teplotu kolem 65 °C a výrazně se pak prodlouží jeho trvanlivost, ovšem za cenu ztráty některých chuťových a dietetických vlastností.
(kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111