Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Zálohované láhve

Sortiment skleněných láhví se v posledních letech značně rozšířil, kvůli tomu, aby byly atraktivní a výrobky lépe prodejné, a aby se navzájem odlišovaly od konkurenčních. Přitom nastává odklon od skleněných láhví, stále více se plní do plastů, i když sklo je z ekologického hlediska  velmi příznivé. Jen malá část z používaných skleněných lahví je vratných/zálohovaných.

Pravidla pro zacházení s vratnými obaly stanovuje zákon 477/2001 Sb o obalech

a vyhláška 116/2002 Sb. Vratný obal se označuje podle normy ČSN 77 0053 na obalu samotném nebo na etiketě slovy "vratný obal“. Existuje povinnost vykupovat vratné obaly za stanovené ceny všude tam, kde je příslušné zboží prodáváno, a sice bez  vazby  na nákup.

Výkupní ceny lahví jsou stanoveny  nařízením vlády - viz tabulka platná k 1. 8. 2010.  

Druh obalu                            

Objem

Norma

Výše zálohy (Kč)      

Poznámka

Láhev na víno           

1,0 l

ČSN 703133               

3,-

 

Láhev na minerální vodu 

0,7 l        

ČSN 703101               

1,-

 

Láhev na ovocný sirup   

0,7 l        

ČSN 703111               

3,-

 

Láhev na pivo

s korunkovým uzávěrem   

0,5 l        

pokud ústí splňuje požadavky                                      ČSN EN 14634

3,-

 

Láhev na limonádu

a sodovou vodu          

0,33 l

ČSN 703105               

3,-

 

Láhev na minerální vodu

(nákres v příloze)

0,33 l

 

3,-

 

 (sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111