Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Food Science and Technology Abstracts (databáze FSTA)

Databázi FSTA produkuje nezisková organizace International Food Information Service (IFIS) založená v r. 1968. V současné době databáze obsahuje více než 970 000 záznamů původní odborné potravinářské literatury (článků, knih, sborníků, patentů, norem, legislativních dokumentů, zpráv, disertací, atd.) s retrospektivou od r. 1969. Tematické zaměření sledované v databázi je velmi široké: potravinářské vědy, technologie, výživa člověka ve vztahu k potravinám, mikrobiologie, toxikologie a hygiena, bezpečnost potravin, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, katering, aditiva, jednotlivé potravinářské komodity (např. koření, alkoholické a nealkoholické nápoje, výrobky z obilovin, ovoce, zeleniny, mléka, masa, ryb, atd.). Průměrný roční přírůstek databáze je více než 35 000 záznamů. FSTA se vyznačuje bezkonkurenčním pokrytím celého potravinového řetězce, potravinářské biotechnologie a mikrobiologie zahrnující oblast základního a aplikovaného výzkumu.
Všechny záznamy jsou publikovány v angličtině. Záznam obsahuje bibliografické údaje, souhrny, klíčová slova, informaci o jazyce původního dokumentu. Záznamy zpracovávají informační specialisté s využitím významných informačních zdrojů dostupných ve světě, které jsou publikovány ve více než 29 jazycích. Součástí záznamu mohou být i kontaktní údaje na jednoho z autorů.
(mch)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111