Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Zelený bod

Značka „Zelený bod“ ("Der Grüne Punkt", nebo "The Green Dot") uváděná na obalech znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující využití obalového odpadu. Zákonem 477/2001 o obalech (ve znění pozdějších předpisů) je totiž požadováno, aby výrobce, který uvádí obal na trh, zajistil u určitého podílu obalů jejich využití či recyklaci. Jednou z možností, jak tuto povinnost splnit je (pro výrobky distribuované na území ČR), že výrobce registruje obal u akreditované společnosti EKO-KOM a uhradí jí finanční příspěvek na zajištění využití obalového odpadu. Dozor nad nakládáním s odpady má Česká inspekce životního prostředí.
Pro spotřebitele zelený bod znamená informaci o tom, že výrobce plní legislativní požadavky.
Dobrovolnou aktivitou zaměřenou na ochranu životního prostředí je přihlásit se do systému EMAS

(systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí), splnit příslušné podmínky a na základě toho získat oprávnění uvádět příslušné logo. (sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111