Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Debraning

Debranning je způsob povrchové úpravy zrna, při kterém se odstraňují prakticky všechny obalové a podobalové vrstvy.  

Do češtiny se termín dá překládat jako odstranění otrub po dezintegraci (samotném mletí, drcení zrna) a separaci částic endospermu (vnitřní živné pletivo, které je pak rozemleto na mouku).
(lep, 2020)

 

Zdroj:
Obiloviny v lidské výživě 2019 (Slovníček pojmů z cereální oblasti) – publikace České technologické platformy pro potraviny,
http://www.ctpp.cz/data/files/obiloviny%20final%20web.pdf,
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=172124, str. 9

 

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111