Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Námelové alkaloidy

Námelové alkaloidy (deriváty kyseliny lysergové - ergotoxin, ergotamin, ergometrin) jsou produkovány plísní paličkovice nachová (Claviceps purpurea), která parazituje na obilovinách, zvláště na žitě, ale také na některých trávách. Na infikovaných květenstvích se objevují charakteristické černé útvary ostruhovitého tvaru (námel), které obsahují řadu alkaloidů. Alkaloidy houby paličkovice nachové tvoří velmi početnou a dobře prostudovanou skupinu látek. V různých druzích námelu se jich vyskytuje minimálně třicet. Celkový obsah bází v námelu kolísá v rozmezí 0,025-0,4%, zcela výjimečně dosahuje až 1%. Zastoupení některých alkaloidů se liší podle druhu námele, lokality jeho pěstování a druhu trávy. Nejběžnější jsou alkaloidy ergotamino-ergotoxinové skupiny (nerozpustné ve vodě), které jsou právě zodpovědné za ergotismus (otrava námelem). Druhou skupinou alkaloidů jsou amidy kyseliny lysergové (ve vodě rozpustné), s nejdůležitějšími zástupci erginem (amidem kyseliny d-lysergové) a ergobasinem. Riziko onemocnění člověka ergotizmem po konzumaci cereálních potravin je v našich podmínkách, při dodržování zásad správné zemědělské praxe (osivo je chemicky ošetřeno, speciální agrotechnika ap.) a na základě současných poznatků, minimální. Může k němu však dojít při hrubém porušení správné zemědělské a technologické praxe během pěstování a zpracování obilovin. Z hlediska možné expozice jsou pak více ohrožena hospodářská zvířata, např. v hospodářstvích s nedostatečnou krmivovou základnou, kde jsou zkrmovány zbytky po čistění zrna, nebo při pastvě, kdy jsou traviny kontaminovány námelem. Přechod námelových alkaloidů do mléka monogastrů (tedy i člověka) je prokázán. Dalším potenciálním zdrojem nákazy pro člověka by mohly být výrobky na bázi žita, dovážené z oblastí, kde zemědělství a jeho kontrola není na nejlepší úrovni. Proto se v případě dovozu podobných výrobků doporučuje kontrola na obsah námelových mykotoxinů.        (kop)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111