Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Energetická hodnota

Energetická hodnota potraviny, která se vyjadřuje v joulech nebo kaloriích (10 kJ = 2,4 kcal; 1 kcal = 4,2 kJ), je množství tepla/energie, které vyvine spálením/rozkladem látek obsažených v potravině.

Energetická hodnota (v kJ a kcal) se vypočítá s použitím těchto přepočítacích koeficientů pro 1 gram látky:

Sacharidy (vyjma polyolů)                  17 kJ - 4 kcal  
Polyoly                                            10 kJ - 2,4 kcal  
Bílkoviny                                          17 kJ - 4 kcal  
Tuky (triacylglyceroly)                         37 kJ - 9 kcal  
Alkohol (ethanol)                              29 kJ - 7 kcal  
Organické kyseliny                            13 kJ - 3 kcal
Vláknina                                           8 kJ - 2 kcal  
 
Nejnižší energetickou hodnotu mají potraviny s vysokým podílem vody a nízkým podílem tuků. Energetická hodnota okurky je 50-70 kJ, sušenek kolem 1700 kJ a oleje 3800 kJ na 100 g. Informaci o energetické hodnotě jednotlivých potravin poskytují různé tabulky.  
Příjem energie  
Zásadně platí, že příjem energie má odpovídat výdeji (viz Energetický výdej aktivit), což se však v praxi příliš nedaří. Při stanovování doporučeného přívodu energie se bere v úvahu věk, pohlaví růst, fyzická aktivita (viz příklady doporučených hodnot v tabulce).
 
 
19-59 let
lehká zátěž
19-59 let
střední zátěž
60 a více let-
Těhotné
Kojící
 
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
 
 
Energie MJ
10,0
9,2
 10,9
10,0
8,4
8,0
10,0
10,0
Energie kcal
2400
2200
2600
2400
2000
1900
2400
2400
 
Příjem energie z tuků by měl činit 30 % až 35 % podle fyzické námahy. Při příjmu 2 400 kcal denně se doporučuje 70 g tuků (z toho 20 g nasycených).  
Někdy se hovoří o energetické denzitě, což je termín používaný pro energetickou hodnotu nikoli jednotlivých potravin, ale energetickou hodnotu stravy, která je kombinací různých potravin. Vegetariánská strava má obvykle nízkou energetickou denzitu, strava, v níž se nešetří surovinami bohatými na tuky má vysokou. Doporučovaná zdravá strava by měla mít kolem 525 kJ/100 g , strava průměrného Afričana je pouhých 450 kJ/100 g, typické menu ve fast food restauracích má kolem 1100 kJ/100 g.  
Energetická hodnota nemá přímou souvislost se sytivostí stravy, která je určována rychlostí nástupu a délkou trvání pocitu nasycení po jejím pozření. Na pocit nasycení má vliv řada faktorů. Na dlouhodobém pocitu sytosti se podílejí především potraviny s tuky a některými sacharidy, výrazně malou sytivost má např. zelenina, ovoce, med, rýže, mléko. V případě sacharidů souvisí délka trvání pocitu sytosti s glykemickým indexem. (sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111