Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Mák

V ČR a v zemích střední Evropy se pěstuje univerzální typ máku setého Papaver somniferum L. určený pro potravinářské zpracování. ČR je vedle Turecka a Tasmánie jedním z největších pěstitelů máku pro potravinářské účely.
Nutriční hodnota
Makové semeno obsahuje 40 až 60 % velmi hodnotného oleje (převažuje kyselina linolová a dále jsou obsaženy kyseliny olejová, palmitová, stearová a také linolenová). Semena obsahují také velké množství vlákniny a minerálních látek, hlavně vápníku (až 1 400 mg/100 g), fosforu (kolem 850 mg/100 g), hořčíku (kolem 330 mg/100 g) a draslíku (kolem 700 mg/100 g). Bohužel, může být kontaminován kadmiem.
Alkaloidy v máku
Žádanou surovinou pro farmaceutický průmysl je makovina vzhledem k obsahu morfinu (tj. složka opia, látka pro výrobu heroinu) a dalších alkaloidů. Obsah morfinu v makovině je 0,3 až 1,0 % (tj. 3 až 10 g/kg). Odrůdy s vyšším obsahem morfinu nejsou povoleny.
Morfin silně snižuje vnímání bolesti a proto je v lékařství používán (terapeutické dávky jsou v jednotkách až desítkách mg). Smrtelná dávka pro člověka, který nemá vypěstovánu toleranci je asi 100 mg, narkomani užívají mnohem vyšší dávky až 5 g denně.
V některých zemích je pěstování máku setého zcela zakázáno kvůli nebezpečí zneužití makovic pro výrobu omamných látek. V některých zemích (např. Polsko, Ukrajina) musí mít zemědělci zvláštní povolení. V ČR je nutno se řídit zákonem 167/1998 Sb. o návykových látkách, který mj. zavedl tzv. ohlašovací povinnost při pěstování máku setého. K dovozu nebo vývozu makoviny je nutné získat od MZ ČR povolení.
V semenech potravinářského máku je obsah morfinu podstatně nižší než v makovicích, obvykle do 20 mg/kg (0,002 %). V souvislosti s podmínkami pěstování a sklizně však obsah morfinu a kodeinu značně kolísá (na německém trhu se objevil mák s obsahem morfinu 151,6 mg/kg). Německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) usiluje o to, aby obsah morfinu v máku nepřekračoval 4 mg/kg a aby nejvyšší denní příjem morfinu nepřekročil 6,3 mg/kg tělesné hmotnosti. To by však v zemědělské praxi zřejmě nebylo spolehlivě proveditelné. Podle BfR by měly být stanoveny hodnoty i pro všechny ostatní alkaloidy obsažené v máku jako je kodein, noskarpin, papaverin a thebain. BfR doporučuje omezení spotřeby máku především v těhotenství a opatrnost u dětí (v r. 2005 bylo v Německu hospitalizováno dítě, kterému matka kvůli usínání podala doma připravené mléko s mákem).
Terapeutické dávky morfinu lze dosáhnout již velkou porcí potraviny s mákem. Avšak ohrožení zdraví nehrozí, vzhledem k jen občasné konzumaci. Spotřeba máku v evropských zemích, kde je jeho konzumace obvyklá, se odhaduje jen asi na 0,3 kg/rok. (sk)
 
Nutriční složení máku na základě dat dostupných v aktuální verzi Databáze složení potravin ČR.

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111