Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Frankenfood

Odpůrci geneticky modifikovaných potravin často o těchto potravinách hovoří jako o tzv. “Frankenfood”, tj. potravinách dávaných do souvislosti s Frankensteinem, pro kterého se vžil přívlastek kreatura nebo monstrum. Uvedený termín zavedl v roce 1992 Paul Lewis, anglický profesor na Boston College. Použil ho v dopise adresovaném New York Times, který byl odpovědí na rozhodnutí Úřadu pro potraviny a léky v USA (US FDA) povolit společnostem uvádět na trh geneticky modifikované potraviny. Termín “Frankenfood” se stal “válečným pokřikem” na evropské straně v době obchodní války mezi USA a EU týkající se zemědělství. Více informací o Frankenfood.

Nově se termín “Frankenfood” objevil v souvislosti s aplikací nanotechnologie při výrobě potravin. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111