Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Gossypol

Gossypol je žlutý pigment, který se vyskytuje v bavlníku (rod Gossypium, čeleď Malvaceae, slézovité). Jde o látku polyfenolového typu, která prostupuje buňkami a působí jako inhibitor řady enzymů (dehydrogenáz).

Gossypol vykazuje v těle řadu aktivit. V Číně se např. v 70. letech minulého století testoval gossypol jako orální antikoncepce pro muže. Vzhledem k tomu, že dlouhodobý příjem vedl až k neplodnosti mužů, byl výzkum v této oblasti zastaven. Gossypol je rovněž účinný jako antimalarikum, zkoumají se jeho účinky proti rakovině.

Gossypol dokáže trávit pouze mikroflóra přežvýkavců. Olej vyrobený z bavlníkového semene se proto musí rafinovat. Pomocí genových manipulací se získal bavlník, který obsahuje v semenech velmi malé množství gossypolu. Gossypol však zůstává obsažen ve stoncích a listech GM bavlníku, a chrání tak rostlinu před škůdci a nemocemi, přičemž semeno lze využít k potravinářským účelům (k produkci oleje). Semena zbavená oleje slouží jako vysoce kvalitní bílkovinný zdroj pro výkrm nejenom hovězího dobytka, ale i ostatních hospodářských zvířat, např. prasat, kuřat a krůt. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111