Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Individualizovaná výživa

Jde o uplatnění nutrigenomiky. Záměrem je dosáhnout optimálního dietního režimu pro konkrétního jedince tak, aby byly respektovány nejen kvantitativní a kvalitativní potřeby výživy a aktuální zdravotní stav, ale i genetické dispozice jedince. Cílem je zabránit vzniku řady “civilizačních” onemocnění, případně přispět k jejich efektivnější terapii. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111