Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Integrovaný registr znečišťování

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) je databáze údajů o vybraných znečišťujících látkách a jejich emisích (do vody, ovzduší a půdy) a přenosech (v odpadech a odpadních vodách). IRZ zřídilo Ministerstvo životního prostředí ČR, které ho spravuje jako veřejně přístupný informační systém. Údaje ohlašované podniky zveřejňuje MŽP vždy k 30. září za předcházející kalendářní rok. Dosud byly zveřejněny údaje za rok 2004, 2005 a 2006. Více informací na www.irz.cz. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111