Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Metabolomika

Soubor všech enzymových reakcí, při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách živých organismů, se nazývá metabolismus. Produktem látkové přeměny jsou nízkomolekulární látky – metabolity. Kompletní soubor nízkomolekulárních látek, přítomných v buňce či biologickém systému v daném čase je metabolom (soubor organických látek: aminokyselin, mastných kyselin, sacharidů, organických kyselin, lipidů, sekundárních metabolitů, dále anorganických látek a elementů. Metabolom je tak soubor meziproduktů a koncových produktů genové exprese a enzymové aktivity.

Vědní disciplína zaměřená na studium metabolomu se nazývá metabolomika. Výhodou metabolomiky je, že poskytuje bezprostřednější informace o našem metabolismu.

Někdy se hovoří o metabonomice, což je v zásadě to stejné.
(kvas)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Pozvánka na vědecké kolokvium EFSA: Technologie "OMICS“ při hodnocení rizik (6.3.2018)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111