Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Proteomika

Proteomika je obor, který se zabývá globálním hodnocením exprese genetické informace na úrovni bílkovin (proteomem), rovněž však zkoumá strukturu a interakce proteinů.

Cíle proteomiky přesněji formulovala v roce 2001 Human Proteome Organization (HUPO). Jde o identifikaci všech proteinů kodovaných lidským genomem (popř. genomy dalších, zejména tzv. modelových organismů) s následným stanovením

a) jejich exprese v různých buňkách daného organismu - expresní proteomika,

b) jejich subcelulární lokalizace v různých organelách,

c) jejich posttranslačních modifikací,

d) jejich vzájemných interakcí (b-d zahrnuje strukturní proteomika) a

e) vztahu mezi strukturou a funkcí (funkční proteomika).
(kvas)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Pozvánka na vědecké kolokvium EFSA: Technologie "OMICS“ při hodnocení rizik (6.3.2018)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111