Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Eurobarometr

Eurobarometr je aktivita Evropské komise, která se provádí od roku 1973. Eurobarometr průběžně shromažďuje názory o evropských záležitostech v členských a kandidátských zemích Evropské unie a zveřejňuje je formou zpráv. Zpráva Eurobarometru popisuje názorové klima v členských a kandidátských zemích Evropské unie.
Např. zpráva Eurobarometru č. 238 ( říjen 2008) se týkala postojů Evropanů ke klonování zvířat, zpráva Eurobarometru č. 295 (březen 2008) postojů Evropanů k životnímu prostředí, speciální Eurobarometr (červen 2006) zjišťoval povědomí Evropanů o ptačí chřipce. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111