Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa je měřítkem vlivu lidských aktivit na životní prostředí, zejména na změny klimatu. Vztahuje se na množství skleníkových plynů vyprodukovaných v průběhu každodenní činnosti, při výrobě, využíváním služeb, spalováním fosilních paliv na výrobu elektřiny, topení, k dopravě atd. Může se vyjadřovat jako součet produkce těchto plynů činností jednotlivce, firmy nebo za životní cyklus výrobku jako ekvivalent vyprodukovaného oxidu uhličitého v hmotnostních jednotkách na uvedenou entitu (www.carbonfootprint.com).
První výrobci uvádějící uhlíkovou stopu výrobku se objevili v roce 2007 ve Velké Británii a jejich počet roste. Průzkumy totiž ukázaly, že informace o uhlíkové stopě výrobku ovlivňuje stále významnější počet spotřebitelů při nákupním rozhodování ve prospěch výrobků s nízkou hodnotou uhlíkové stopy. Mezi nejaktivnější obchodní řetězce v tomto směru patří společnost Tesco, která oznámila záměr snížit svou uhlíkovou stopu do roku 2020 o 50 %. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111