Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Zelené knihy

Jde o diskusní dokumenty zveřejňované Evropskou komisí, které se vztahují k určité oblasti politiky. Tyto dokumenty jsou určeny především zúčastněným stranám - organizacím i jednotlivcům - které jsou tímto vyzývány k tomu, aby se zapojily do procesu konzultace a debaty. V některých případech jsou podnětem pro vznik další legislativy.
 
V říjnu 2008 byla uveřejněna např. Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů: normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111