Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Ortorexie

Jde o onemocnění nového věku. Projevuje se chorobnou posedlostí konzumovat potraviny s prospěchem pro zdraví (tzv. “zdravých” potravin).
I když tato porucha nepatří do mezinárodní klasifikace nemocí, vědci tento jev již poměrně přesně popsali a opakovaně jsou o něm publikovány vědecké články. Je možné, že ortorexie předchází některé závažnější poruše příjmu stravy.
(kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111