Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Genotoxin

Jde o látku, která poškozuje genetický materiál buňky.
Genotoxin může:
– způsobovat mutace v DNA (jde o mutagen),
– vyvolávat rakovinu (jde o karcinogen) nebo
– způsobovat vrozený defekt (jde o teratogen).
 
Typickými genotoxiny jsou např. aromatické aminy. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111