Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Antimikrobiální prostředky

Jde o sloučeniny, které v nízkých koncentracích působí proti mikroorganismům a vykazují selektivní toxicitu vůči nim. Termín zahrnuje jakoukoliv látku přírodní, syntetické nebo semisyntetické povahy, která se používá k usmrcení nebo inhibici růstu mikroorganismů (bakterií, plísní, protozoí a virů).
Mezi antimikrobiální prostředky patří:
antibiotika,
dezinfekční prostředky,
konzervační prostředky a
– jiné látky.
(kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111