Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Akutní referenční dávka (ARfD)

Koncepce ARfD (Acute Reference Dose) byla zavedena JMPR v roce 1994.
JMPR (2002) definoval ARfD takto:
“ARfD je odhad množství látky v potravinách nebo pitné vodě (vztaženo na tělesnou hmotnost), které lze konzumovat po dobu 24 hodin nebo kratší bez zřetelných zdravotních rizik pro spotřebitele založených na známých skutečnostech v okamžiku posuzování”. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111