Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Adipocytokiny

Tuková tkáň byla po dlouhou dobu považována za pouhé úložiště zásobních látek. Nárůst obezity a problémů s ní souvisejících vedl u odborné i laické veřejnosti k vytvoření představy o negativním působení této tkáně. Výzkum za posledních ca 20 let však ukázal, že tukové buňky (adipocyty) se účastní velkého množství regulačních a homeostatických pochodů. Patří sem např. regulace množství tuku a energetické rovnováhy, imunitní odpověď, regulace krevního tlaku, reprodukční funkce aj. Tyto procesy jsou regulovány převážně sekrecí tkáňových hormonů z adipocytů a ostatních buněk tukové tkáně, které byly souhrnně nazvány adipocytokiny nebo adipokiny.  
Adipocytokiny lze zjednodušeně rozdělit do tří skupin:
– adipocytokiny potlačující působení inzulinu,
– adipocytokiny podporující působení inzulinu,
– ostatní adipocytokiny.
Bližší informace k jednotlivých adipocytokinům jsou k dispozici v přehledové práci publikované pod názvem Adipocytokiny – nedávno objevené hormony tukové tkáně. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111