Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Maskované mykotoxiny

Mykotoxiny jsou zčásti metabolizovány živými rostlinami, včetně potravinářských plodin. Lidé, kteří konzumují části kontaminovaných rostlin, zvláště cereálií nebo jejich zpracovaných produktů, nejsou vystaveni pouze nativním (prostým) mykotoxinům, ale také konjugovaným (vázaným) formám. Dalším zdrojem konjugátů mykotoxinů je, kromě metabolismu, zpracování potravin (např. vaření, pečení, vaření piva).

Málo je známo o výskytu, biologické využitelnosti a dalším metabolismu některých těchto vázaných sloučenin, které rovněž unikají obvyklým analytickým detekčním technikám používaným pro rutinní kontrolu. To vede k tomu, že celkové zatížení spotřebitelů mykotoxiny se podhodnocuje.

(kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111