Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Furanokumariny

V některých běžných druzích zeleniny, např. celeru a pastináku jsou obsaženy přírodní obranné látky, tzv. furanokumariny. Mezi hlavní zástupce těchto sloučenin patří psoralen, bergapten a xantotoxin. Některé furanokumariny se dříve používaly jako terapeutické prostředky při léčení kožních problémů (např. psoralen při léčení lupénky). Zjistilo se, že obsah furanokumarinů je v různých částech rostlin rozdílný. U celeru je nejvyšší ve vnějších listech, nižší ve vnitřních listech a nejnižší v kořenu. Na obsah furanokumarinů má vliv napadení rostliny škůdci (Sclerotina sclerotiorum), působení UV záření a znečištění atmosféry.

Furanokumariny jsou tepelně stabilní a jsou pro člověka toxické. Již přímý kontakt s celerem může způsobovat dermatitidu. Ta se vyskytuje častěji u producentů celeru a podporuje ji působení světla. Toxicita celeru se dále zvyšuje, pokud je napaden některou chorobou. Je znám nejméně jeden případ, kdy byla odrůda celeru stažena z trhu, protože se ukázalo, že v průběhu šlechtění došlo k zhruba osminásobnému zvýšení obsahu psoralenu, což vedlo k závažným kožním onemocněním u zemědělských dělníku, kteří se zmíněnou odrůdou přišli do přímého kontaktu.

U citlivých jedinců může celer vyvolat alergickou reakci, viz alergie a alergie na celer. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111