Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Falšování doplňků stravy ke snižování hmotnosti

Častým problémem u bylinných doplňků stravy ke snižování hmotnosti je jejich falšování přídavkem syntetických léků, které mají zajistit účinnost těchto přípravků. Mezi hlavní látky používané k falšování doplňků stravy ke snižování hmotnosti, které se exportují z Číny, patří:

– fenfluramin,

– fenolftalein,

– sibutramin a jeho metabolity (N-di-desmetylsibutramin a N-mono-desmetylsibutramin),

– orlistat.

Sibutramin a orlistat jsou látky, které schválil Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) pro léčbu obezity. Fenfluramin odstranil FDA z trhu v roce 1997, neboť měl vážné vedlejší účinky. Fenolftalein se používal více než sto let jako laxativní prostředek. V nedávné době byl odstraněn z trhu, neboť se objevily obavy týkající se jeho možných karcinogenních účinků.

(kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111