Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů

Jakost zemědělských produktů a potravin je jedním z hlavních témat diskutovaných v EU. Evropská komise vydala v roce 2008 dokument pod názvem ZELENÁ KNIHA o jakosti zemědělských produktů: normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti. Cílem zelené knihy bylo vyvolat diskuzi a získat další názory na tuto problematiku.

(kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111