Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Xanthohumol

Xanthohumol (X) je hořká biologicky aktivní látka – prenylflavonoid - vyskytující se téměř výhradně v chmelu (tvoří se v lupulinových žlázách chmelových šištic), z něhož částečně přechází i do piva. Z fyzikálně-chemického hlediska je považován za přechodné stádium mezi chmelovými pryskyřicemi a polyfenoly; patří mezi polyfenoly chalkonové řady. Jedná se o nejvýznamnější prenylovaný flavonoid obsažený v chmelu; k dalším zástupcům patří např. desmethylxanthohumol (DMX), isoxanthohumol (IX) a 8-prenylnaringenin (8-PN).
Účinky
Díky pozoruhodným bioaktivním účinkům se tyto látky staly v posledních letech předmětem lékařského a farmaceutického výzkumu. Byly prokázány antioxidační, estrogenní  (8-prenylnaringenin), antimikrobiální, antikancerogenní a další účinky. Antioxidačními účinky xanthohumol údajně mnohonásobně předčí resveratrol z vína nebo vitamin E.

Z lékařského hlediska byly zjištěny účinky:
- protizánětlivé,
- protirakovinné (proti leukémii, rakovině jater, prostaty aj.). Xanthohumol může vyvolat apoptózu (buněčnou smrt) rakovinných buněk, může bránit růstu nebo novotvotbě cév nádoru - angiogenesi. Také může snižovat aktivaci transkripčních faktorů NFkappaB (http://cs.wikipedia.org/wiki/NF-%CE%BAB) při nezhoubném zvětšování prostaty a předcházet bujení rakovinných buněk,
- proti ateroskleróze (brzdí oxidací LDL inhibicí proteinu přenášejícího estery cholesterolu - CETP),
- proti osteoporóze (brání procesu resorpce vápníku z kostí),
- proti diabetu (pomáhá udržovat hladinu glukózy a inzulinu),
- zvyšování imunity,
- zvýšování schopnosti buněk odolávat oxidačnímu stresu,
- odbourávání řady xenobiotik a napomáhání k jejich odstraňování z organismu,
- regulace metabolismu a uchovávání tuku (regulace hladiny triglyceridů a cholesterolu).

Výskyt
Obsah a složení chmelových prenylflavonoidů závisí na odrůdě, zralosti chmele, skladovacích podmínkách a způsobu zpracování po sklizni. Xanthohumol tvoří až 90 % celkových prenylflavonoidů obsažených ve chmelu. V průběhu výroby piva se xanthohumol izomeruje na isoxanthohumol, který je tak nejdůležitějším prenylflavonoidem v pivu. Podobně se desmethylxanthohumol  izomeruje na 8-prenylnaringenin a 6-prenylnaringenin (6-PN).

Během výroby piva dochází ke značným ztrátám xanthohumolu, hlavně při výrobě mladiny, kvašení a stabilizaci pomocí polyamidových sorbentů, a to mj. kvůli jeho nízké rozpustnosti ve vodě a termolabilitě.

Obsah xanthohumolu v českých chmelech se pohybuje v rozmezí 0,25 až 1,1 % hm. Nejvyšší obsah xanthohumolu je v odrůdách Agnus nebo Vital.
Obsah v pivu je v rozmezí od stopových množství až do 2 mg/l, obvykle však pod 0,1 mg/l.

Dojem, že pití piva nás ochrání před rakovinou by ale byl mylný, kvůli tomu, že různé příznivé zdravotní účinky se začnou projevovat až při dávce 0,32 mg/kg tělesné hmotnosti. Tělo má navíc omezenou schopnost si xanthohumol ukládat do zásoby. Rozšiřuje se však zájem o přípravu suplementů z odrůd chmele bohatých na xanthohumol. (sk)


Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111