Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

PCB

viz Polychlorované bifenyly

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Bazální monitoring zemědělských půd - organické polutanty (2004 - 2015) (24.4.2017)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111