Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

CFU

CFU je zkratka anglického termínu „Colony Forming Units“, tedy jednotky tvořící kolonie.
Výrazu CFU se obvykle používá při vyjadřování počtu mikroorganismů ve vzorcích, a to v jednotkách CFU/g či CFU/ml.

Počet CFU značí "počet jednotek tvořících kolonie" a používá se z těchto důvodů:
- Ne z každé buňky ve vzorku naroste skutečně kolonie - kultivačními metodami obecně nelze nikdy zachytit absolutně veškeré přítomné mikroorganismy.
- Na druhé straně některé kolonie mohou vyrůst nikoliv z jediné buňky, ale z více neoddělitelných buněk, např. z aglomerátu bakteriálních či kvasničných buněk či z částí mycélia plísní.

Proto se nikdy výsledný počet mikroorganismů ve vzorku, zjištěný kultivační metodou, nevyjadřuje jako „počet buněk“ či „počet zárodků“, ale právě jako počet CFU.


CFU se stanovuje plotnovými metodami, kdy se zkoumaný vzorek nanese na Petriho misku s pevným médiem a po inkubaci se spočítají vytvořené kolonie. Českým ekvivalentem výrazu CFU je KTJ (kolonie tvořící jednotky). (ber, 2014)

Zdroj:
Základy mikrobiologické práce
http://translate.google.cz/translate?hl=en&sl=cs&u=http://uiozp.ft.utb.cz/studmat/2008912142943/%25C3%259Aloha1.doc&prev=search
http://www.zkratky.cz/KTJ___g/22512

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111