Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Bakterie rodu Cronobacter – nebezpečí sušené mléčné výživy pro kojence? do kategorie

Aktuality > Aktuality

Bakterie rodu Cronobacter – nebezpečí sušené mléčné výživy pro kojence?

Vydáno: 25.10.2013
Tisk článku
Autor: Zdroj: časopis Výživa a potraviny
Bakterie rodu Cronobacter vykazují extrémní odolnost vůči vysokému osmotickému tlaku a vysychání, a proto jsou schopny dlouhodobě přežívat v potravinách s velmi nízkou aktivitou vody.

Článek "Bakterie rodu Cronobacter – nebezpečí sušené mléčné výživy pro kojence?" přináší informace o bakteriích rodu Cronobacter a jejich významu při onemocnění malých dětí, které je spojeno s konzumací kojenecké mléčné výživy. Preventivní opatření jsou zaměřena především na dodržování zásad správné výrobní a hygienické praxe.

Bakterie rodu Cronobacter (čeleď Enterobacteriaceae)
Odolnost jednotlivých kmenů bakterií Cronobacter k záhřevu je značně rozdílná. Ke kontaminaci pasterovaných výrobků dochází pravděpodobně při jejich sušení, plnění či rekonstituci. Bakterie mají dobrou odolnost k nízkému pH (růst v rajčatových šťávách, fermentovaných potravinách). Bakterie vykazují extrémní odolnost vůči vysokému osmotickému tlaku a vysychání, a proto jsou schopny dlouhodobě přežívat v potravinách s velmi nízkou aktivitou vody jako je kojenecká mléčná výživa či kojenecké obilné kaše. Díky svým vlastnostem se bakterie rodu Cronobacter stávají dominantní v teplém a suchém prostředí (např. v blízkosti sušicích zařízení) a zvyšuje se tak riziko post-procesní kontaminace.
Některé kmeny tvoří biofilm, jenž zvyšuje odolnost bakterií ke stresu, účinku antibiotik a sanitačních prostředků, což představuje problém zejména v nemocnicích, školkách či jídelnách.

Bakterie rodu Cronobacter vyvolávají sporadické infekce i hromadná onemocnění postihující zejména centrální nervovou soustavu. Nejčastěji se jedná o zánět mozkových blan (meningitidu) či nekrotizující enterokolitidu při infekci střev. Ta se vyskytuje 10 x častěji u dětí krmených mléčnou výživou oproti dětem krmeným mateřským mlékem. Další symptomy zahrnují sepsi (otravu krve), krvavý průjem či abscesy na mozku. Průběh onemocnění bývá obvykle vážný (úmrtnost se pohybuje mezi 10 - 80 %).

Infekce postihuje všechny věkové skupiny, vysoce riziková je pro předčasně narozené děti a novorozence s nízkou porodní váhou či oslabenou imunitou.

Preventivní strategie pro omezení infekce bakteriemi rodu Cronobacter je zaměřena na zajištění bezpečné výroby, skladování a používání sušené mléčné výživy v souladu s principy správné výrobní a hygienické praxe.

(Autorky článku „Bakterie rodu Cronobacter – nebezpečí sušené mléčné výživy pro kojence?“: MVDr. Š. Cupáková, Ph.D., MVDr. L. Necidová, Ph.D., Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)


Výživa a potraviny 68, 2013, č. 4, s. 99-101

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021