Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Bezpečnost a kvalita kozích sýrů v ČR do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

Bezpečnost a kvalita kozích sýrů v ČR

Vydáno: 27.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Výsledky studie provedené za podpory grantu MŠMT.
Na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně provedli studii zaměřenou na bezpečnost a kvalitu čerstvých kozích sýrů vyráběných na farmě v ČR. U 44 vzorků kozích sýrů se sledovaly vybrané fyzikální a chemické ukazatele (pH, titrovatelná kyselost, sušina, tuk v sušině, obsah soli, aktivita vody). Všechny vzorky vykazovaly vynikající senzorické vlastnosti a jejich složení odpovídalo složení uváděnému výrobcem. Pomocí mikrobiálních testů se stanovovaly tyto mikroorganismy: Enterobacteriaceae spp., mléčné bakterie, Escherichia coli, Enterococcus spp., Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella spp. a Listeria monocytogenes. Zjistilo se, že analyzované čerstvé kozí sýry jsou mikrobiálně bezpečné a mají odpovídající fyzikální a chemické vlastnosti. Výsledky studie jsou v příloze.
 
Příloha: Safety and Quality of Farm Fresh Goat’s Cheese in the Czech Republic (pdf)
 
Uvedená práce byla podpořena grantem MŠMT, projekt č. MSM 6215712402.
 
Zdroj: Czech J. Food Sci. 28, 2010, č. 1, s.1–8
 
ČAZV: Czech Journal of Food Sciences
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021