Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Bezpečnost uzených aromat do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Bezpečnost uzených aromat

Vydáno: 11.1.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
EFSA dokončil posouzení bezpečnosti 11 uzených aromat používaných v EU.
Panel pro materiály v kontaktu s potravinami, enzymy, aromata a pomocné prostředky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–CEF) dokončil první posuzování bezpečnosti (nezávadnosti) 11 uzených aromat používaných při výrobě potravin v EU. Na základě výsledku, ke kterému EFSA došel, vypracuje Evropská komise seznam výrobků – látek dodávajících uzené aroma, které budou schváleny pro použití v potravinách.
 

Podle předsedy panelu CEF jsou závěry, ke kterým panel dospěl, založeny na omezených údajích, které jsou v současné době k dispozici. Rovněž odhad příjmu uzených aromat je opatrný (konzervativní přístup).
U některých uzených aromat panel vyslovil obavy, neboť se jejich příjem blíží takovým hodnotám, které by již mohly představovat zdravotní riziko pro spotřebitele. Vzhledem k tomu, že se při posuzování bezpečnosti záměrně nadsazuje výše příjmu, nejsou osoby, které konzumují tato aromata, bezprostředně ohroženy na zdraví.
 
Aby se mohla posoudit bezpečnost (nezávadnost) uzených aromat, panel CEF požádal výrobce o údaje týkající se složení a toxicity jejich výrobků a podrobností o jejich zamýšleném použití a používaných množstvích. Na základě těchto informací panel stanovil úroveň nejvyššího příjmu, která u zvířat nezpůsobuje nežádoucí zdravotní účinky. Tato hodnota byla porovnána s odhadovaným příjmem u lidí za účelem stanovení limitů bezpečného příjmu pro každý výrobek.
 
Pro 11 uzených aromat, která panel CEF posuzoval, experti došli k těmto zjištěním:
 
– U dvou uzených aromat jsou limity bezpečného příjmu dostatečně vysoké, což zajišťuje, že použití těchto uzených aromat v koncentracích, které udává výrobce, nepředstavuje zdravotní riziko.
– U osmi aromat jsou limity bezpečného příjmu nižší, proto existuje zdravotní riziko z jejich příjmu.
– U jednoho aroma nebyly k dispozici odpovídající údaje, které by umožnily posoudit jeho zdravotní nezávadnost.
 
* Přehled 11 posuzovaných uzených aromat (včetně stanovisek EFSA)
* Vědecké stanovisko k bezpečnosti uzeného aromatu – primárního produktu:
TRADISMOKE™ A MAX
AM 01
Scansmoke R909
* Stanovisko k posouzení bezpečnosti uzených aromat – primárních produktů: interpretace limitu bezpečnosti
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021